Rejestry i ewidencje - Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestry i ewidencje

Rejestry i ewidencje

Zasady prowadzenia ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego szczegółowo określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. z 2012, poz. 488)

paragraf 9 tego rozporządzenia mówi:

"Osoba zainteresowana ma prawo uzyskać od Policji ustną informację lub zaświadczenie o wpisach w ewidencji, ostatecznych i tymczasowych, dotyczących punktów odpowiadających dokonanym przez siebie naruszeniom. Informacji udziela się lub zaświadczenie wydaje się w każdej jednostce organizacyjnej Policji posiadającej odpowiednie możliwości techniczne."

 

INFORMACJA USTNA

Informacja ustna o liczbie punktów wpisanych do ewidencji udzielana jest bezpłatnie osobie zainteresowanej za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość.

W Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji w Warszawie przy ul. Waliców 15 tel. 47 723-64-58 można uzyskać ustną informację o liczbie punktów wpisanych do ewidencji w dniach:

·                      Poniedziałek........... w godz. 10.00 - .18.00

·                     Wtorek...................... w godz. 12.00 -14.00

·                     Czwartek.................. w godz. 12.00 -14.00

·                     Piątek....................... w godz. 12.00 -14.00

 

ZAŚWIADCZENIA

              Zgodnie  ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jedno;ity Dz.U. 2016 r. poz.1827)  mając na uwadze wydanie przez Policję zaświadczenia o wpisach do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego informujemy, że aktualna wysokość opłaty skarbowej wynosi 17 zł.

Osoba składająca wniosek o wydanie zaświadczenia w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji w Warszawie przy ul. Waliców 15 jest zobowiązana załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej na konto:

Urząd Dzielnicy Wola

m.st. Warszawy

ul. Al. Solidarności 90

01-003 Warszawa

Bank Handlowy Warszawa SA

54103015080000000550036045

 

 ODBIÓR zaświadczenia następuje w godzinach 9.30 - 15.30.

 

Osoba składająca wniosek o wydanie zaświadczenia w innych jednostkach Policji zobowiązana jest załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej na konto właściwego miejscowo Urzędu Miasta lub Gminy.

Komenda Stołeczna Policji oraz Komendy Powiatowe Policji prowadzą również rejestr wypadków i kolizji - "SEWIK"

Osoby uczestniczące w wypadku lub kolizji, oraz firmy ubezpieczeniowe mogą otrzymywać informacje na temat konkretnego zdarzenia drogowego zarejestrowanego w systemie "SEWIK", po złożeniu pisemnej prośby:

- na terenie Warszawy, do Wydziału Ruchu Drogowego ul Waliców 15

- na terenie powiatów, do Komendy Powiatowej Policji

Osoby postronne, po złożeniu pisemnej prośby mogą otrzymywać ogólne dane statystyczne na temat wypadków i kolizji.

Pozostałe ewidencje i rejestry, użytkowane przez Komendę Stołeczną Policji (AFIS, KSIP, KCIK, Genom) prowadzone są przez Komendę Główną Policji.

Metryczka

Data publikacji : 15.02.2013
Data modyfikacji : 28.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewelina Gromek-Oćwieja
Osoba udostępniająca informację:
Ewelina Gromek-Oćwieja Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Ewelina Gromek-Oćwieja
do góry