Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Strukturę organizacyjną i tryb kierowania oraz zadania komórek organizacyjnych określa Regulamin Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach

1) Kierownictwo

- Komendant Powiatowy Policji
- I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji (ds. kryminalnych)
- Zastępca Komendanta Powiatowego Policji (ds. prewencji)

2) Jednostki i Komórki Organizacyjne Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach

Na obszarze działania Komendanta Powiatowego Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach funkcjonują jednostki i komórki organizacyjne, których kierownicy podlegają Komendantowi Powiatowemu Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach:

1. Wydział Kryminalny

 • Zespół do spraw Poszukiwań i Identyfikacji Osób
 • Zespół do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu
 • Zespół do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu
 • Zespół do walki z Przestępczością Samochodową
 • Zespół do walki z Przestępczością Narkotykową
 • Zespół do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją
 • Zespół do spraw Techniki Kryminalistycznej

2. Wydział Dochodzeniowo-Śledczy

 • Zespół do spraw Statystyki Przestępczości
 • Zespół do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją

3. Wydział Prewencji

 • Zespół Wykroczeń i Postępowań Administracyjnych
 • Ogniwo Patrolowo-Interwencyjne
 • Zespół Dyżurnych
 • Rewir Dzielnicowych
 • Zespół do spraw Nieletnich i Patologii
 • Jednoosobowe Stanowisko do spraw Profilaktyki Społecznej

4. Wydział Ruchu Drogowego

5. Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych

6. Zespół Kontroli

7. Zespół Prezydialny, Kadr i Szkolenia

8. Zespół Administracyjno-Gospodarczy

9. Jedoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

9. Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

 • Kancelaria Tajna

10. Posterunek Policji w Izabelinie z siedzibą w Hornówku

11. Posterunek Policji w Kampinosie

12. Posterunek Policji w Lesznie

13. Komisariat Policji w Błoniu

14. Komisariat Policji w Łomiankach

15. Komisariat Policji w Ożarowie Mazowieckim

Metryczka

Data publikacji : 13.05.2009
Data modyfikacji : 12.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewelina Gromek-Oćwieja
Osoba udostępniająca informację:
Ewelina Gromek-Oćwieja Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Ewelina Gromek-Oćwieja
do góry